ALAT PEMISAH WARNA OBJEK BERBASIS MIKROKONTROLER

Yesy Afrillia

Abstract


Pembuatan alat pemisah warna objek yang dapat memindahkan objek warna dari satu  tempat  ke  tempat lain dengan warna yang telah disesuaikan dari rangkaian tersebut  apabila objek  yang berwarna di letakkan pada corong kemudian turun mengenai sensor TCS3200,  maka  secara otomatis akan memberikan tegangan input ke mikrokontroler, sehingga mikrokontroler akan bekerja dan membaca program yang tersimpan, kemudian  mikrokontroler  akan  memberikan  output  tegangan ke motor servo untuk  menggerakan  objek warna ,dan menjalankan program secara otomatis dimana servo akan  memindahkan objek warna dari tempat sensor ke tempat wadah yang sesuai dengan warna yang  sama  yang  telah di sediakan, alat yang akan dibuat menggunakan mikrokontroler sebagai otak  pengendalinya. Struktur serta antar muka mikrokontroler  yang  sederhana  memberikan  kemudahaan  pengguna  dalam  memahaminya, dan dalam kaitannya dengan penyortiran ini  akan  dibuat  secara  sistematis  dan teliti dimana akan menyortir barang berupa objek warna yang pengendaliannya dan pendeteksian melalui sensor secara otomatis.

Kata Kunci : Sensor Warna TCS3200, Mikrokontroler, Motor Servo


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.29103/tts.v1i2.3254

Article Metrics

 Abstract Views : 551 times
 PDF Downloaded : 109 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0

(p)-ISSN : 2722-8428 - (e)-ISSN : 2988-3989